Archive

Archive for February, 2016

ว่าด้วยโรค FIP ในแมว

2016/02/06 1 comment

โรค FIP (Feline infectious peritonitis) ในแมวนั้นถือเป็นหนึ่งในโรคที่อันตรายมากสำหรับแมว หากเกิดขึ้นแล้วโอกาสรอดแทบจะเป็นศูนย์ สาเหตุของโรคนี้เกิดจากไวรัสที่ชื่อว่า Feline coronavirus (FCoV) ซึ่งไวรัสตัวนี้จะมีอยู่สองชนิด ชนิดแรกมีชื่อว่า Feline enteric coronavirus (FECV) ซึ่งไวรัสตัวนี้จะไม่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรง ส่วนชนิดที่สองมีชื่อว่า Feline infectious peritonitis virus (FIPV) ซึ่งเป็นตัวที่ก่อให้เกิดโรค FIP

โรค FIP นั้นจะมีอยู่สองแบบ แบบแรกคือแบบเปียก แบบเปียกจะก่อให้เกิดการสะสมของน้ำในช่องท้องของแมว สามารถสังเกตได้ง่าย ส่วนแบบที่สองคือแบบแห้ง ซึ่งจะไม่มีการสะสมของน้ำในช่องท้อง สาเหตุของโรค FIP นั้นเกิดจากการอักเสบของเนื้อเยื่อภายในเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส FIPV

ไวรัส FIPV ที่เป็นสาเหตุของโรค FIP นั้นเกิดจากการกลายพันธุ์ของไวรัส FECV ซึ่งโอกาสเกิดจะขึ้นอยู่กับจำนวนของไวรัส FECV ที่มีอยู่ในตัวแมว ยิ่งมีมาก โอกาสเกิดก็ยิ่งมีสูง รวมถึงการสัมผัสกับไวรัสบ่อยๆด้วย จำนวนของไวรัส FECV ที่มากขึ้นอาจจะเกิดจากร่างกายที่อ่อนแอ หรือภูมิคุ้มกันต่ำ อาจจะเนื่องจากโรคอื่น เช่น ลูคีเมียในแมว หรือเอดส์แมว

การติดเชื้อไวรัส FECV นั้นเกิดขึ้นได้ง่ายมาก การสัมผัสเพียงครั้งเดียวสามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสได้ในทันที ซึ่งการติดต่อของไวรัส FECV นั้นติดต่อผ่านทางอุจจาระของแมวตัวที่มีเชื้อนี้อยู่ ซึ่งแมวที่ติดเชื้อตัวนี้นั้นจะมีผลเกิดขึ้นได้สามทางคือ ติดเชื้อไวรัสตัวนี้ถาวรตลอดชีวิต หรือภูมิคุ้มกันสามารถกำจัดไวรัสทิ้งได้หมด แต่สามารถติดซ้ำได้อีกในอนาคต หรือมีภูมิต้านทานไวรัสตัวนี้ตลอดชีวิต หากแม่แมวมีเชื้อไวรัสตัวนี้อยู่ ลูกที่คลอดออกมาจะมีภูมิคุ้มกันไวรัสตัวนี้อัตโนมัติ แต่ภูมิคุ้มกันตัวนี้จะหายไปเมื่ออายุได้ประมาณเดือนหนึ่ง

ปุจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกัน FIPV ส่วนวัคซีนสำหรับป้องกัน FECV นั้นก็ใช้การได้ยากมาก เนื่องจากแมวตัวที่ได้รับวัคซีนจะต้องยังไม่มีเชื้อ FECV อยู่วัคซีนถึงจะได้ผล ซึ่งแมวทั่วโลกเกือบทั้งหมดมีไวรัสนี้อยู่

การลดความเสี่ยงโรค FIP ที่ได้ผลดีที่สุดคือ ลดจำนวนแมวที่เลี้ยงไว้ให้มากที่สุด จำนวนยิ่งน้อยโอกาสเกิดยิ่งลดต่ำ พร้อมทั้งเลี่ยงการทำให้ร่างแมวแมวอ่อนแอ ลดการสัมผัสกับแมวตัวอื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่เล่นกับแมวตัวอื่น ไม่พาแมวออกไปเล่นกับตัวอื่น ถอดรองเท้าไว้ในที่ๆแมวเข้าไม่ถึง เนื่องจากเราอาจจะไปเหยียบอุจจาระแมวตัวอื่นที่มีไวรัส FECV เข้า

Advertisements
Categories: Cats, Pet